Uzupełnij ilustrację czasownikami z ramki wykonaj polecenia

Pobierz

Skorzystaj z wyrazów z podanych w ramce, jeżeli trzeba zmień formę wyrazów.. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. 106 - uzupełnij tekst piosenki czasownikami z ramki w formie przeszłej, następnie wysłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi CD 3.22 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.22.mp3.. Następnie pod ilustracją ustal czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.. Napisz słowa z ramki pod właściwymi obrazkami.. 12 str. 77 (uzupełnij minidialogi, zastosuj will / won't i czasownik z ramki) Klasa VIIIB4 dzięcioł motyl wróbel jeż biedronka zając Owady Ptaki Ssaki 10.Uzupełnij zdanie właściwym wyrazem z ramki sarny bobry dziki Dzieci zobaczyły w rezerwacie chronione Podkreśl prawidłowe odpowiedzi Organizm dziecka potrzebuje dużo wapnia i witaminy D i będzie odporny na przeziębienie więc na śniadanie zjem: a) produkty mleczne b) słodycze c) herbatę d) owoce 12.Należy przepisać wyrazy z niebieskiej ramki (tłumaczenia na str. 89) i wykonać zad.. Napisz zdania.. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki (ich znaczenie sprawdzisz w słowniczku na końcu rozdziału).. b) Dokończ zdanie.. Przeczytaj tekst.. 5 (niebieska ramka-tłumaczenia na str. 89) i wykonaj ćw.. Wykonaj zadanie egzaminacyjne.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. Question from @Assassin13579 - Szkoła podstawowa - Historia .. Uzupełnij teskt czasownikami z ramki zmieniając ich formę..

Przeczytaj podany tekst i wykonaj polecenia.

3 (uzupełnij instrukcje czasownikami z niebieskiej ramki patrząc na zdjęcia ze srt.. 6 (przeczytaj i wybierz poprawne wyrazy)- wszystko do zeszytu!. Utwórz zdania z tymi słowami.. Napisz słowa z ramki pod właściwymi .uzupelnij dialog czasownikami z ramki.. Uzupełnij rysunek, wpisując w okienka wyrazy z ramki.. Dzisiaj piszemy temat (Subject) ze str. 82- "She asked me to babysit".2.. Język polski Temat: "Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem" Jerzy Harasymowicz W marcu nad ranem.Zapoznaj się z treścią ramki "Zapamiętaj", a następnie wykonaj podane zadania Wypisz z diagramu do zeszytu osiem słów z ą i dopisz do nich wyrazy pokrewne, w których ą wymienia się na ę Przykład dąb - dęby Uzupełnij rymowanki czasownikami w czasie przeszłym w odpowiedniej formieWykonaj pisemnie zadania z podręcznika: Zad.. 3. Przyjrzyj się wskazówkom gramatycznym i napisz dialog do podanych słów.Wysłuchaj piosenkę ze strony 66 z podręcznika, postaraj się ją zaśpiewać.. Wpisz w wolne kratkiSpośród podanych w ramce wyrazów podkreśl te, w których nastąpiła utrata dźwięcz-ności na końcu wyrazu.. Przerysuj poniższy schemat do zeszytu i wykonaj poniższe polecenia a) Dopasuj ramki do odpowiednich miejsc schematu liryka Rodzaje literackie epika ..

a) Uzupełnij ilustrację właściwymi nazwami.

Posłuchaj nagrania (zał.2.43), powtórz, zapamiętaj i zapisz w zeszycie II formę podanych czasowników (zad.2).. Krasnalkowa to walizeczka.b) Zapisz pod kwadratami niewykorzystane określenia z ramki i wykonaj rysunki pasujące do tych podpisów.. Przerysuj poniższy schemat do zeszytu i wykonaj poniższe polecenia a) Dopasuj ramki do odpowiednich miejsc schematu liryka Rodzaje literackie epika .. Uzupełnij zdania słowami z ramki.. Następnie przepisz wyrazy z ćw.. Wykonaj zad.. Temat: Stanisław Moniuszko i opera.. Następnie wykonaj polecenia.W zadaniu 5 trzeba uzupełnić zdania czasownikami z ramki.. W ćwiczeniu 6 uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie past simple (lista czasowników nieregularnych do pobrania "tutaj.").. Zachowaj ich formę.. Jeśli nie potrafisz skorzystaj z tłumacza.. 1/48 przeczytaj ze zrozumieniem tekst i pokoloruj ilustrację zgodnie z opisem.. .uzupelnij historyjki czasownikami z ramki w czasie past simple lub past continuous Proszę o jak najszybsze rozwiązanie !. Połącz zdania 1-5 z punktami a-e.. 2. znajduje się blisko rzeki.Wybierz i pokoloruj ramki z wyrazami pochodzącymi od wyrazu CZYTAĆ zadanie Z pozostałych wyrazów ułóż zdanie poprawnie gramatycznie.. 1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki..

Następ-nie wykonaj polecenia.

Zadania na 24 i 26.03.2020 Na 24.. Dwa z nich pozostają bez zmian Answer.. Skorzystaj z czasowników wybranych z ramki.. NA OCENĘ: Wykonaj w zeszycie ćwiczeń samodzielnie ćw.. 2012-11-14 21:37:12 Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami .. Ex 1 i 2 - praca z tekstem.. Na str.49 napisz nazwy kwiatów z ramki w kolejności alfabetycznej i otocz pętlaEx 6 p. Zastosuj .Zapoznać się z tekstem podręcznika ze stron 112 - 116 oraz uzupełnić kartę pracy z której zadanie 7, 8, 9 przepisać do zeszytu.. Przetłumacz fragmenty zdań podanych po polsku na język angielski.. Dzielili dobę na dwa-naście godzin dziennych i dwanaście godzin nocnych.Zapoznaj się z tekstem źródłowym a następnie wykonaj polecenia klasa 8 historia ćwiczenie 5 str 35.. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1, 2 albo 3. producenci*konsumenci roślinożerni*konsumenci mięsożerni B)Wyjaśnij, dlaczego rysunek człowieka został umieszczony na czerwonym i niebieskim tle.. dodatkowo z .Wpisz w wyznaczone miejsca właściwe określenia z ramki w odpowied-niej formie.. Ex 3, 4 i 5 - rozumienie ze słuchu CD 36 Steps_Plus_Grade_5_PB_Track_36.mp3Polecenia dla uczniów: 1.. W ramce jest o jedno słowo za dużo.. Egipcjanie mieli ciekawy sposób pomiaru upływu czasu.. Pamiętaj, że nie z czasownikami piszemy oddzielnie..

2 Uzupełnij tekst podanymi czasownikami.

Jedno z nich jest niepotrzebne.. 2 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.Uzupełnij wyrażenia czasownikami z ramki.. Dom oznaczony numerem I podczas powodzi A. będzie mniej narażony na zalanie niż dom oznaczony numerem II, poniewa ż 1. fala powodziowa dotrze do niego szybciej.. Uzupełnij każdą lukę wybierając odpowiednią opcje a, b lub c. Przypomnij sobie zasady tworzenia zdań w I okresie warunkowym.. Wiewiórka Basia miała piękne rude , pędzelki na uszach,2.. Zapoznaj się z fragmentem wypowiedzi Ludwika XIV.. Zapisz je.. Zadanie dla chętnych: Uzupełnij zdania 1-6 wyrazami z ramki.. Napisz, co spotykało rycerza, który przegrał turniej rycerski.. władza sądownicza, wojsko, prawo, władca, urzędnik 3 W monarchii absolutnej skupia w swoich rękach , dowodzi i ustanawia , które-mu sam nie podlega.. nie dbał • mył • leczył • pamiętał Krasnalkowa to łyżeczka.. 9 str. 77 (napisz optymistyczną i pesymistyczną opinię na temat przyszłości do podanych sytuacji; przykład też zapisz w zeszycie) Zad.. Użyj ich z przeczeniem nie.. Uzupełnij zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt