Współczynnik zmienności po angielski

Pobierz

To z kolei oznacza, że badanie nie ma żadnej wartości diagnostycznej, a pacjentowi nic nie dolega.W przypadku energii jądrowej: współczynnik obciążenia mieści się między 78 a 80%.. Będący wskaźnikiem dokładności współczynnik zmienności [1] należy obliczyć i przekazać dla zmiennych kluczowych obu badań.. - variation coefficient, coefficient of variationTłumaczenie słowa 'współczynnik zmienności' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.. BAHTTEXT: BAHTTEXT: Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).. en.wiktionary2016Plik współczynnik zmienności po angielsku.pdf na koncie użytkownika anurit22 • Data dodania: 18 lis 2018Tłumaczenia w kontekście hasła "współczynnik" z polskiego na angielski od Reverso Context: współczynnik korygujący, współczynnik redukcji, współczynnik przydziału, współczynnik zmienności, współczynnik podziałuZamienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).. KODnatomiast osobom czytającym po angielsku szczególnie polecam książkę DiscoveringstatisticsusingSPSS (autor Andy Field), która jest napisana przystępnie, atrakcyjnie, a przy tym posiada bogatą bazęcoefficient of variation.. W przypadku energetyki wiatrowej: współczynnik obciążenia mieści się w granicach 20%..

współczynnik zmienności noun.

rzeczownik.. Za najbardziej zmienne uznaje się te cechy, które mają największe wartości współczynnika zmienności i odwrotnie za cechy stabilne uważa się takie, których współczynniki zmienności nie przekraczają .Lista wszystkich opisanych haseł krzyżówkowych oraz słów i wyrazów ze słownika języka polskiego pasujących do opisu ERASMUS (); LEKARZ ANGIELSKI, WYSUNĄŁ TEORIĘ ZMIENNOŚCI GATUNKÓW POD WPŁYWEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH.. Aby wyprodukować ekwiwalent energii reaktora jądrowego o mocy 1,300 GW (lub w najgorszym .Współczynnik beta stanowi o zmienności stopu zwrotu np. z akcji danego przedsiębiorstwa względem stopy zmienności całego rynku.. Wyznaczając koszt kapitału obcego (r D ), przyjmuje się, że stanowi on sumę stopy zwrotu z inwestycji nieobciążonej ryzykiem (ponownie - obligacje Skarbu Państwa) oraz premią za ryzyko udostępnienia .Współczynnik zmienności v jest szczególnie zalecany przy rangowaniu ważności (pre-ferencji) cech w badaniach wieleocechowych.. Jest to stosunek odchylenia standardowego (odchylenia ćwiartkowego) do średniej (mediany)..

współczynnik zmienności.

Współczynnik zmienności wyrażany jest w procentach, czyli .Gdy, po wykonaniu morfologii krwi wychodzi RDW-CV i RDW-SD obniżone nie należy się obawiać.. Dodatkowe przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.. The between batch coefficient of variation was less than 3.0%.Współczynnik zmienności próbki (sample standard deviation) Odchylenie standardowe z próbki podzielone przez średnią z próbki wyrażone w procentach24 (wzór nr 28) SD - odchylenie standardowe próbki…Współczynnik asymetrii można wyrazić na kilka sposobów: \( \large A_{s} = rac{ \overline{X} - D }{s} \) \( \large A_{s} = rac{(Q3 - Me) - (Me - Q1)}{2(Q3-Q1)}\) \( \large A_{s} = 3 \cdot rac{\overline{X} - Me}{s} \) Pokaż opis zmiennych.. Wartość niższa niż 14 proc. wskazuje, że różnica objętości erytrocytów jest niewielka lub zupełnie niezauważalna.. .współczynnik rozszerzalności cieplnej; współczynnik rozszerzalności termicznej; współczynnik ryzyka; współczynnik szczytu; współczynnik tarcia; współczynnik urodzeń; współczynnik zachorowalności; współczynnik załamania; współczynnik zmienności; współczynniki; współdziałanie; Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.coefficient of variability współczynnik zmienności cold storage warehouse chłodnia cold test cold-test (rodzaj testu wigorowego)Statystyka - średnia arytmetyczna,geometryczna,modalna,mediana,kwantyle,rozstęp,wariancja,odchylenie standadowe,przeciętne,współczynnik zmienności,skośności .Współczynnik zmienności zalicza się zarówno do miar klasycznych jak i do miar pozycyjnych (bardzo często można spotkać informacje, że jest to jedynie klasyczna miara zmienności)..

"współczynnik zmienności" po angielsku słownik polsko - angielski.

Natomiast należy opisać .. i w zależności od potrzeby współczynnik zmienności.. Innymi słowy: turbina wiatrowa pracuje tylko przy mocy nominalnej 1 / 5. klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy; tłumaczenia współczynnik zmienności Dodaj .. ZNAK: CHAR: Zwraca znak o podanym numerze kodu.. OCZYŚĆ: CLEAN: Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mogą być drukowane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt