Opisz kulturę europejską w xi-xiii w

Pobierz

a początkiem okresu nowożytnego (XV w.. We Francji w dziedzinie architektury największą sławę zdobył Pierre Lescot ().Kultura baroku.. Na szczęście nie zaprzepaszczono kilkunastu wieków rozwoju cywilizacji, nauki i sztuki greckiej.Kultura śródziemnomorska - kultura powstała w basenie Morza Śródziemnego w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą na fundamentach starożytnego Egiptu i Mezopotamii.. Największy wpływ na jej powstanie mieli starożytni Grecy, Rzymianie i Żydzi.Jest podstawą tożsamości narodów współczesnej Europy, a powstałe w latach jej świetności dzieła stanowią dziedzictwo kulturowe .Kultura europejska w XVII wieku.. Dystans między obiema kulturami zmniejszał się jednak z czasem, zwłaszcza w okresie dojrzałego średniowiecza (XI-XIII w. Epoką w dziejach sztuki i literatury, która nastąpiła po renesansie, był barok.. Dlaczego starożytność określa się również mianem kultury śródziemnomorskiej?. ), został wyodrębniony po raz pierwszy w XV-XVI w. przez humanistów pragnących odróżnić własną epokę, nawiązującą do cywilizacji antycznej od poprzedzających ją wieków uznawanych przez nich za czasy przejściowego upadku kultury.Do kultury materialnej zalicza się wszelkie materialne wytwory społeczeństwa, zaś do kultury niematerialnej zalicza się duchowe wytwory społeczeństwa czyli wiedzę, przekonania, wartości, symbole, normy..

Wpływ chrześcijaństwa na kulturę rzymską.

Na każdym kroku spotkać możemy nawiązania do mitologicznych postaci i haseł (np. "Ikar" Iwaszkiewicza czy "Orfeusz w piekle" Offenbacha).. Bardzo często postacie mitologiczne wykorzystywane były jako .Zobacz 5 odpowiedzi na zadanie: Opisz zmiany, jakie nastąpiły w rolnictwie w 2. połowie XIX wieku.Dlaczego XVI w Jest nazywany ' Złotym Wiekiem ' ?. Cechy charakterystyczne tego stylu to dynamizm, przepych, monumentalizm, nieregularność kształtów, wielość .Dostęp do kultury uczonej mieli przede wszystkim dobrze wykształceni duchowni, którzy studiowali Biblię.. Charakteryzowała się tym, że odwoływano się w niej do sztuki .W wielu europejskich państwach jednonarodowych mieszkają grupy etniczne mające odrębny język i kulturę, ale nie są one zbyt liczne.. To dzięki Arabom zachowały się również utwory wielu .Posiadając jednak swoja historię i tradycję łączy wszystkie narody w jedną rodzinę - Europejczyków.. Ja w swojej pracy postaram się przedstawić wpływ cywilizacji greckiej, która nazywana jest często .Średniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.Wpływ kultury antycznej na kulturę europejską jest ogromny..

2010-01-08 17:35:39 Kim był Stanisław Grzesiuk i jaki jest jego wpływ na polską kulturę ?

Trwał od drugiej połowy XVI wieku do ok. połowy XVIII wieku.Jego nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie.. Nazwa ta pochodzi od portugalskiego słowa barocco, którym określa się perłę o nieregularnym kształcie.. Również Grecja musiała ulec tej przewadze.. - Trudności, z którymi zmagali się - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Unia Europejska szanuje różnorodność kulturową krajów członkowskich.. Europejscy pielgrzymi odwiedzający Jerozolimę wspominali o tym, że czyniono im pewne trudności, nie były to jednak liczne czy poważne skargi [6] .W preambule Aktu, państwa wyraziły swa wolę kontynuowania dzieła zapoczątkowanego Traktatami ustanawiającymi Wspólnoty i przekształcenia całokształtu stosunków pomiędzy ich państwami członkowskimi w Unię Europejską (Akt nawiązuje tu do Uroczystej Deklaracji Rady Europejskiej ogłoszonej w Stuttgarcie 19 czerwca 1983 r.).Wpływ kultury Antycznej na kulture Europejską.. Jednym z procesów, który objął Europę w ostatnich kilkudziesięciu latach, są ruchy migracyjne , tj. przemieszczanie się ludności między państwami w celu zmiany miejsca pobytu.Ponieważ w islamie nie ma ograniczeń w poszukiwaniu wiedzy a wiedza jest brakiem wierzących, muzułmanie próbowali skorzystać z nauk, sztuki i umiejętności innych narodów, a tym samym wzbogacali swoją kulturę..

Kultura ta rozwijająca się głównie w Grecji i w basenie Morza Śródziemnego, miała i ma ogromny wpływ na kulturę europejską.

Na każdym kroku spotkać możemy nawiązania do mitologicznych postaci i haseł (np. "Ikar" Iwaszkiewicza czy "Orfeusz w piekle" Offenbacha).. Kultura Europejska jest również związana z judaizmem i chrześcijaństwem.Średniowiecze - w historiografii jest to okres między schyłkiem starożytności (ok. IV-V w.). Kultura współczesnych narodów Europy jest ściśle związana z dziedzictwem kultury starożytnych Rzymian, Celtów i Greków.. około 4 godziny temu.. Jednymi z ważniejszych projektów w tej dziedzinie są Europejskie miasta kultury.Rok 2008 został uznany przez Parlament Europejski za Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego.. Komisja Europejska prowadzi własną stację telewizyjną - Europe by Satellite, dofinansuje Euronews .W XXI wieku najistotniejsze problemy kultury związane były z powstaniem kultury masowej oraz procesem globalizacji.. Barok to bez wątpienia epoka przełomowa dla muzyki, która przeżywała wtedy niezwykły rozkwit.. Wśród państw Europy Środkowej Polska zajmowała czołowe miejsce jako potęga .W jego wyniku Chiny musiały zapłacić odszkodowanie oraz otworzyć dla Europejczyków pięć portów i ustalić dla nich korzystne taryfy handlowe (ograniczenie cła wwozowego do 5%)..

).Historia Europy - obejmuje historię cywilizacji ludzkiej na kontynencie europejskim od pojawienia się pierwszych ludzi aż do czasów współczesnych.. 5.Opisz kulturę bizantyjską.

Jest to okres ekspansji Rzymu, który zajmował po kolei wszystkie ościenne krainy, tworząc potężne cesarstwo.. Epoka ta trwała od ok. 1590 do ok. 1740 roku.. W tym celu zaczęli tłumaczyć wiele prac na różne języki, takie jak perski, indyjski, syryjski i grecki, za .Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i nauki europejskiej.Za pośrednictwem Arabów do Europy docierały osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu.. Historię Europy możemy podzielić na cztery epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność i historię najnowszą.. Starożytność obejmująca okres do 476 r. to głównie cywilizacje basenu Morza Śródziemnego .. Opisz trudności z którymi zmagali się odkrywcy europejscy na przełomie XV i XVI w.. W szerokim zatem znaczeniu kultura obejmuje wszystko co jest wynikiem działalności ludzkiej.W okresie 30 p.n.e. - 529 n.e. kultura antyczna weszła w swój ostatni etap.. Drugi poziom reprezentowała kultura ludowa, w której tradycje lokalne pozostawały nadal bardzo żywe.. Barok nastąpił po renesansie i był nowym stylem w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze.. Proszę o bardzo konkrętną odpowiedź !. Każdy osobny naród ma wpisany w swoją kulturę elementy, które są charakterystyczne tylko dla niego, i które wyróżniają go od innych.W rzeczywistości w momencie rozpoczęcia krucjat Jerozolima była w rękach władców muzułmańskich od ponad 400 lat a islam i chrześcijaństwo współistniały w mieście we względnym pokoju.. 7.Poglądy te opisane dokładnie i szczegółowo w dziele "Książe", stały się w późniejszym okresie podstawą doktryny zwanej makiawelizmem, której główna zasada wyraża się w zdaniu: "cel uświęca środki" (inaczej po trupach do celu).. 2009-04-11 16:03:13 Opisz jedną jednostkę polską 2014-05-20 23:01:18sorki, nauczyciel kazał mi napisać więcej na ten temat i napisałam tak: Wpływ kultury antycznej na kulturę europejską jest ogromny.. Powstały wówczas wielkie formy instrumentalno-wokalne oraz instrumentalne.. Wymień przyczyny osłabienia pozycji międzynarodowej państw europejskich w pierwszej połowie XX w. około 4 godziny temu.. Dzisiejszy świat, a właściwie pogląd na jego ewolucje trudno wyobrazić sobie pomijając kulture starożytnego świata.. Prosze o szybką odpowiedz !. Szczególny wpływ na rozwój kultury Europy wywarły cywilizacje: śródziemnomorska, grecka, rzymska i chrześcijańska.. Wspiera się wymianę kulturową.. Dzieła muzułmańskich filozofów, myślicieli, erudytów oraz lekarzy przetłumaczono na język łaciński.. Na.Kultura Europejska rozwinęła się czerpiąc z wielowiekowej tradycji, której początek dały starożytne cywilizacje.. Bardzo trafne jest tu stwierdzenie "co kraj - to obyczaj"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt