Sztuka starożytnej grecji prezentacja powerpoint

Pobierz

Objaśnij jego związki z religią.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.architektura, rzeźba i malarstwo były podporządkowane skostniałemu kanonowi właściwie przez cały najlepszy okres sztuki starożytnego egiptu.. 2.SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI autor: Katarzyna Jarkiewicz SPIS TREŚCI etapy rozwoju sztuki okres archaiczny style architektoniczne okres klasyczny sztuka hellenistyczna ETAPY ROZWOJU SZTUKI okres archaiczny (XI-VI w. p.n.e.): okres ciemny (sztuka protogeometryczna; XI-X w. p.n.e.), okres dojrzałego archaizmu (sztuka geometryczna: XVIII .Przez następne dni miały miejsce wesołe zabawy, procesje, pochody zwane komos.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. 30, 2021Prezentacja programu PowerPoint.. T. Maresz, K. Juszczyk: "Teksty źrodłowe.. Greckie miasta: plan hippodamejski, zabudowa mieszkalna, budowle użyteczności publicznej.. Użycie barw.. odnaleziono tylko jeden rozległy przykład próby odejścia od tej radykalnej zasady, jak i w ogóle próby przeprowadzenia reform nie tylko na przestrzeni artystycznej, ale również politycznej, społecznej i gospodarczej..

Kultura starożytnej Grecji.

Sztuka egejska, po najeździe plemion doryckich, dała podwaliny dla rozwoju sztuki starożytnej Grecji Tereny Grecji zamieszkiwane były John Boardman - Sztuka grecka, tłum.. Mężczyzna mógł wyprzeć się dziecka, gdy uznał je za nie swoje, lub gdy było ono niepełnosprawne.PowerPoint Presentation.. (do najazdu Persów).. Temat lekcji: "Dziedzictwo kultury starożytnej Grecji i Rzymu.".. Wymień trzy bóstwa olimpijskie i powiedz, jakimi dziedzinami życia się opiekowały.. Via, Toruń, 1999, s. 72 - 73 Ewdoksia Papuci - Władyka - Sztuka starożytnej Grecji wyd.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.Blog.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. CYWILIZACJA GRECKA.. Zadanie -stwórz mini projekt plakatu reklamującego sztukę starożytnego Egiptu!. Historia w źródłach nie tylko pisanych" Toruń 2004, Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. EGIPT - ARCHITEKTURA CECHY: n Architektura o charakterze sakralnym - poświęcona kultowi n Budulcem kamień - piaskowiec, granit n Świątynie monumentalne - olbrzymie n U wejścia do świątyni dwa pylony - wieże n Kolumny z głowicami w kształcie papirusa ..

Sztuka Etrusków i sztuka Rzymu w okresie Republiki.

W ten sposób powstał alfabet grecki, który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej.. Wnieśli do kultury, naukiisztukiogromnywkład.Architektura starożytnej Grecji dzieli się na 3 okresy: 1.. Słowo pochodzi z klasycznego języka greckiego - eristikós, czyli kłótliwy, od éris oznaczający kłótnię, spór, walkę oraz imię bogini niezgody, córki Nocy, towarzyszki Aresa na polu bitwy, będącej uosobieniem waśni .2.. Mity greckie w sztuce.. Wazy greckie: formy, użycie, dekoracja, datowanie.. PWN, Kraków Muzyka starożytnej Grecji była bardzo istotnym elementem wielu greckich .Scenariusz lekcji historii w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego.. 7.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Artyści nadal tworzyli, ale przede .Scharakteryzuj religię wyznawaną przez starożytnych Greków.. 3.Nie licząc niewolników i najuboższych mieszkańców Grecji, wszyscy nosili proste sandały wykonane ze skóry lub sznurków.. Istnieją trzy główne antyczne porządki architektoniczne, które różnią się ornamentyką i proporcjami .Właściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e. Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej..

umie wskazać trwałe osiągniecia kultury starożytnej.

LITERATURA GRECKA Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodając do niego 5 samogłosek.. (do podboju Grecji przez Aleksandra Wielkiego).. Starożytni Grecy wyznawalitychsamychbogów, posługiwalisięzbliżonymjęzykiemimielipodobneobyczaje.. WŁADZA GREKÓW TRWAŁA PONAD 200 LAT, AŻ W 30 p.n.e RZYMIANIE PODBILI EGIPT.. Gatunki literackie: Epos - najstarszy gatunek literatury europ.. Geneza i rozwój porządków architektonicznych w starożytnej Grecji.. Położenie Grecji • Grecja to kraj położony w południowo - wschodniej części Europy, na krańcu Półwyspu Bałkańskiego.. M. Burdajewicz, wyd.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie .SZTUKA I ARCHITEKTURA W STAROŻYTNOŚCI CYWILIZACJE STAROŻYTNEGO WSCHODU.. Klasyczny - od 500 r. p. n. e. do 336 r. p. n. e. Sofokles zainicjowałdalsze zmiany w sposobie wystawiania dramatu: wprowadziłna scenętrzeciego aktora oraz postaci kobiece, zwiększyłchórz 12 do 15 osób,ale zmniejszył jego udział w akcji, zerwał z tematycznym związkiemtetralogii oraz wystawiał4 sztuki o samodzielnej treści.. Klasyczne świątynie starożytnej Grecji budowano zgodnie z wiarą, że pewne kształty i proporcje są miłe bogom.. Kości, płytki - ponacinane..

Wytłumacz, w jaki sposób powstał teatr w starożytnej Grecji.

CYWILIZACJE GRECKIE CYWILIZACJA HELLEŃSKA CYWILIZACJA HELLENISTYCZNA CYWILIZACJA HELLEŃSKA ARCHITEKTURA RZEŹBA RZEMIOSŁO GRECJA HELLEŃSKA - ARCHITEKTURA CECHY ARCHITEKTURY GRECKIEJ Budowle o charakterze sakralnym lub publicznym Budulec - kamień, marmur Budowle .PowerPoint Presentation.. twórcą owej reformy (lub rewolucji) amarneńskiej był faraon amenhotep IV (echnaton), który objął władzę mniej .Idea nieśmiertelności - sztuka starożytnego Egiptu Autor: .. Powstały wtedy pierwsze świątynie murowane.. Z pieśni o zaczepnym, żartobliwym charakterze, śpiewanych przez komos wykształciła się z czasem komedia Budowa teatru Przedstawienia teatralne w starożytnej Grecji odbywały się na świeżym powietrzu, pozwalał na to ciepły klimat tego kraju.Multimedialna prezentacja Antycznej Grecji - YouTube.Sztuka paleolitu: od ok.50 tys lat temu.. W całości zachowało się 7 jego sztuk: Błagalnice, Persowie, PrometeuszGrecja.. Archaiczny - do roku 500 p. n. e.. Jego zasługąjestTRAGEDIOPISARZE GRECCY • TESPIS -uważany za twórcę tragedii greckiej, wprowadził na scenę pierwszego aktora, by mógł prowadzić dialog z chórem.. Kultura starożytnej Grecji.. Muszle, kamienie z otworami.. • AJSCHYLOS (525 -456 p.n.e.) - pochodził z Eleuzis, autor 70 tragedii i 20 dramatów satyrowych.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.. elementy wykładu.. • Ma dostęp do mórz: o Morza Egipskiego o Morza Jońskiego o Morza Kreteńskiego o Morza Śródziemnego • Na morzach znajdują się wyspy, które są częścią Grecji.. Prymitywne narzędzia.. Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw.. Styl archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.): to rozwój rzeźby dwóch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowego czarnofigurowego i rzemiosła artystycznego.Link do prezentacji: dla zasięgu:koronawirusGrecjapl.Prezentacja o Grecji!. ARCHITEKTURA I SZTUKA W STAROŻYTNOŚCI.. Nie są to dzieła ale początki sztukiKultura starożytnej Grecji Dionizos bóg winnej latorośli, sprawca narodzin teatru, wędrujący po Grecji w otoczeniu barwnego i wesołego korowodu satyrów Święto ku czci Dionizosa Wielkie Dionizje Garderoba (Skene) Scena (Proskenion) Widownia (Theatron) Miejsce dla chóru (Orchestra) Przyporządkuj poszczególne elementy antycznego teatru miejscom na poniższej makiecie: Czego na pewno nie znaleźlibyśmy w antycznym teatrze ?Eurypidesa tragik starożytnej Grecji.. Czuli swojąodmienność od innychludówstarożytnych.. Wykształciły się wzory architektury greckiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt