Podaj po 2 przykłady gospodarczego wykorzystania pszenicy oraz ziemniaków

Pobierz

Question from @Maadziuchaa1405 - Gimnazjum - GeografiaPodaj po dwa przykłady gospodarczego… Podaj po dwa przykłady gospodarczego wykorzystania pszenicy oraz ziemniaków.. Na podstawie dostępnych źródeł uzupełnij tabelę.. Zajmuje pierwsze miejsce w światowej .. Zadania i arkusze maturalne.. Stale zwiększa się areał pszenicy, pszenżyta i kukurydzy, a zmniejsza żyta.. Istotne znaczenie ma też ekspozycja zboczy, południowa (na półkuli .Podaj przykłady gospodarczego wykorzystania zbiorników wodnych : a) Jeziora antropogenicznego, b) stawów 2009-04-06 16:29:36 Wymień i krótko opisz trzy przykłady gospodarczego wykorzystania wód podziemnych w polsce 2011-10-22 10:51:16Owies natomiast można uprawiać po wszystkich roślinach.. Rolnictwo i przemysł Polski.. praca samodzielna 06.04.20 j. hiszpański Todos los dias me acuesto tarde.. 2011-05-05 20:02:36 Wymień skutki wielkiego kryzysu gospodarczego 2013-04-04 14:15:312.Podaj po dwa przykłady gospodarczego wykorzystania pszenicy oraz ziemniaków.. Oprócz jęczmienia jest najstarszym zbożem chlebowym uuprawianym, od conajmniej 6 tysięcy lat.. Przykłady zmianowań stosowane w gospodarstwach: 1.. Przeczytać i wkleić do zeszytu notatkę udostępnioną na dysku.. Podaj przykłady wykorzystania marchwi w produkcji gastronomicznej.Ziemniak (Solanum tuberosum L.) - gatunek rośliny należący do rodziny psiankowatych.Nazwa "ziemniak" odnosi się tak do całej rośliny, jak i do jej jadalnych, bogatych w skrobię bulw pędowych, z powodu których ten gatunek uprawia się na skalę masową.Roślina wywodzi się z Ameryki Południowej, gdzie zaczęto ją uprawiać już tysiące lat temu.Podaj równania zachodzące na elektrodach podczas elektrolizy roztworu, oraz sumaryczne równanie reakcji..

Przykłady gospodarczego wykorzystania procesów plutonicznych:1.

Wyraźnie też zmniejszyła się powierzchnia obsadzana ziemniakami.b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. pszenica : 1.pożywienie dla zwierząt.. Burak cukrowy > pszenica jara + wsiewka koniczyny czerwonej > koniczyna czerwona > pszenica ozima > owies.. Określ odczyn tych roztworu przed i po elektrolizie.. Pszenica (Triticum) jest to rodzaj zbóż z rodziny traw.. Największym producentem tego zboża jest Rosja, podczas gdy najwyższe zbiory uzyskuje się w Irlandii (6,0 t/ha) i Belgii (6,2 t/ha).Obecnie blisko 3/4 obszaru upraw w Polsce zajmują zboża.. Obejrzeć filmik poświęcony czasownikom zwrotnym (wysłany przez Librus) 3. Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystywania kanałów śródlądowych.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Pochodzi z południowo-zachodniej i środkowej Azji.. c) Wymień dwa obszary dużego udziału upraw ziemniaków d) Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ziemniaków ćwicz..

Podaj przykłady wykorzystania gospodarczego tych obszarów.

Pszenica:Ziemniaki:1.. 2.przemysł zbożowo -młynarski.. Do celów rekreacyjnych, do połowów ryb, do produkcij białego węgla, zapobiegania powodziom zbiorniki retencyjne, do uprawiania sportów wodnych, do chodowli ryb, do żeglugi,do transportu wodnego który jest tańszy i nie zanieczyszcza środowiska, w celach tórystycznych, do uzyskiwania wody w dużych miastach.Pszenica Pszenica pochodzi z południowo-zachodniej i środkowej Azji.. Wymagania klimatyczne - potrzebuje ponad 100 dni okresu wegetacyjnego i minimum 3 miesięcy z temperaturą powyżej +10C - słabo udaje się w klimacie wilgotnym i gorącym oraz przy .Wymień po dwa sposoby [inne niż produkcja energi] gospodarczego wykorzystania poniższych surowców mineralnych 2009-04-16 16:49:40 Przykłady wykorzystania wód termalnych ?. 3 from 80.. Skutki odkryć geograficznych dla Europy i Europejczyków oraz ludów podbitych (Tubylców) około 2 godziny temu.. około 3 godziny .Znaczenie gospodarcze jęczmienia Jęczmień stanowi ok. 10 % światowej powierzchni uprawy zbóż (68-71 mln ha), średni plon z ha jest niewielki ok. 2,1-2,3 tony.. Procesy plutoniczne prowadzą to pow Odpowiedź na zadanie z Teraz matura.. Dłużej od pszenicy uprawiany jest tylko jęczmień, a częściej kukurydza i ryż..

- Przykłady gospodarczego wykorzystywania kan - Pytania i odpowiedzi - Geografia ...

Geografia Wykonane 12 miesięcy 0 respostas.. 1464 wyświetlenia.. 2014-04-27 17:41:20 Podaj przykłady gospodarczego wykorzystania zbiorników wodnych : a) Jeziora antropogenicznego, b) stawów 2009-04-06 16:29:36Podaj po dwa przyklady gospodarczego wykorzystania pszenicy oraz ziemniaków.. Przydziel zaznaczonym obszarom odpowiednią ilość punktów w każdej kategorii i oceń przyrodnicze warunki rolnictwa.. Na zboczach o nachyleniu powyżej 25 stopni może być także prowadzona, jednak po dokonaniu zabiegów agrotechnicznych związanych z ich starasowaniem.. Podkreél nazwy tych krain geograficznych.Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania jezior.. Jest jednym z najstarszych zbóż chlebowych i uprawia się ją co najmniej od 6 tysięcy lat.. Danie główne: comber zajęczy po prowansalsku, krokiety ziemniaczane, buraczki zasmażane (3 porcje) Powyższe potrawy należy podać wraz z dekoracją.. Pszenica zawiera szkodliwe i uzależniające składniki, w tym .Zadanie 3. Podaj po dwa przykłady gospodarczego wykorzystania: Ziemniaki: Pszenica: Zadanie 4.. Uprawa ziemniaków i buraków cukrowych jest ściśle związana z jakością gleb.. liczne na najjj.. Wprowadzenie do czasowników zwrotnych.. 5.Poza zbożami duże znaczenie w naszym rolnictwie mają ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak oraz warzywa i owoce..

Autor: Wikipedia Masz tu kilka informacji.Podaj po dwa przykłady gospodarczego wykorzystywania przenicy oraz ziemniaków.

Dzisiejsza pszenica jest jednak genetyczną krzyżówką, mającą dawać bogate plony i umożliwiać walkę z głodem.. Pilne.. Planeta nowa 7.. Produkcja roślinna.. i pozdraw i a m. Darmaidayxx i 34 innych użytkowników uznało tę odpowiedź za pomocną.Zadanie 3. Podaj po dwa przykłady gospodarczego wykorzystania pszenicy oraz ziemniaków.. Pszenica: Ziemniaki: Na podstawie podrçcznika oraz atlasu geograficznego ustal, gdzie w Polsce znajdujq sie glówne obszary upraw buraków cukrowych.. Ziemniaki: 1.Skrobia Ziemniaczana.. Wyróżnia się około 20 gatunków pszenicy.. .Pszenica to znana od tysięcy lat roślina, która zajmuje trzecie miejsce w produkcji zbóż na całym świecie.. Podaj po dwa przykłady zalet i wad wynikających z budowy i funkcjonowania elektrowni wodnych.. Ziemniaki > pszenica jara + wsiewka koniczyny czerwonej > koniczyna czerwona > jęczmień ozimy + poplon ścierniskowy.. Do każdego z wymienionych rodzajów turystyki dopisz… Do każdego z wymienionych rodzajów turystyki dopisz przykładowy cel wyjazdu.. Po gimnazjumPodaj 2 przykłady wykorzystania gospodarczego gazu ziemnego, rudy miedzi i srebra, rudy żelaza, rudy cynku i ołowiu, siarki, soli potasowej, fosforytów, gipsu, wapnia i dolomitu, granitu i bazaltu.. Ziemniaki, podobnie jak żyto, mogą rosnąć na słabych glebach, natomiast buraki cukrowe, podobnie jak pszenica, potrzebują lepszej ziemi.ZBOŻA - rozmieszczenie upraw zbóż w Polsce.. Pszenica- uprawiana jest na około 20 % powierzchni wszystkich gruntów ornych w Polsce.W strukturze upraw dominuje przede wszystkim na Żuławach, Kujawach, Nizinie Śląskiej, Wyżynie Lubelskiej, Podkarpaciu i w Wielkopolsce.2) dokumentacja działalności gospodarczej, 3) rysunek zawodowy, ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt