Uzupełnij tabelę formami powitań i pożegnań z ćwiczenia 1

Pobierz

Hallo Uczeń: - operuje bardzo ubogim słownic-twem niezbędnym do zadawania pytań o samopoczucie i odpowie-dzi na takie pytania, przedstawiania siebie i innych oraz stosuje nielicz-ne formy powitań i pożegnań - tylko w niewielkim stopniu popraw-nie rozwiązuje zadania polegające na dobieraniu do wysłuchanych- formy powitań i pożegnań - wyrażanie upodobania - zwroty określające samopoczucie - wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia - przedmioty szkolne - rzeczownik w mianowniku i bierniku - zaimki dzierżawcze i przeczenie kein Podręcznik str. 6-9, 17-18 Ćwiczenia * (wersja podstawowa (=WP): str. 4-6podanymi formami powitań i pożegnań pasującymi do pór dnia • na podstawie podanych przykładów z wprawą odgrywa w parach minidialogi polegające na przywitaniu i przedstawieniu się oraz zapytaniu rozmówcy o samopoczucie • uzupełnia tabelę wszystkimi podanymi formami powitań i pożegnań pasującymi do pór dnia • swobodnie .Ćwiczenie ,, Meine Deutschtour Zad 1 Połącz niemieckie formy powitań i pożegnań z ich odpowiednikami Zad 2 Przyporządkuj obrazek właściwe formy powitań i pożegnań z zadania 1 Zad 3 Zakreśl zabarwienie emocjonalne wyrażeń Zad 4 Napisz dialog w którym *Przywitasz się z koleżanką/kolegą *Zapytaj ją/go jak się ma *Udzielisz odpowiedzi na pytanie kolegi/ koleżanki o twoje .1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Rozdział ..

Uzupełnij tabelę formami wyrazów wskazującymi - Zadanie 6: Między nami 6.

Przetwarzanie .- formy powitań i pożegnań - zwroty określające samopoczucie Podręcznik str. 6-9 Ćwiczenia* str. 4-5 * Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 909) ćwiczenia nie są materiałem obowiązkowym.. po wykonaniu zadania 1 oraz 2 z podręcznika Jak?. Odmiany czasowników nieregularnych najlepiej nauczyć się na pamięć, można je znaleźć w tabeli czasowników nieregularnych (w kolumnie oznaczonej .. sein byćhaben miećkommen iść, przychodzićunterrichten uczyćsprechen mówić, rozmawiać es ist Odpowiedź na zadanie z Welttour Deutsch 2.. Uzupełnij brakujące liczby.. J.angielski .. Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym przyjmują zazwyczaj inne formy niż regularne (końcówka -ed)..

Uzupełnij tabele formami powitan i pożegnań z ćwiczenia… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.

- Dzień dobry!. Odpowiedź na zadanie z Deutschtour FIT 7Zadanie.. Uwaga!. Uczeń rozumie teksty nagrań.. Indywidualne.. d.• Odmiana rzeczownika z przeczeniem kein w mianowniku i bierniku • Przeczenie nicht 1 Kennenlernen 4-5 • Formy powitań i pożegnań • Nazwy państw i języków • Dane osobowe • Liczby 1-100 2 Schule 6-7 • Nazwy przedmiotów nauczania • Nazwy dni tygodnia • Czynności na lekcji • Wyposażenie sali lekcyjnejwybrane formy powitań i pożegnań - częściowo poprawnie rozwiązuje zadania polegające na dobieraniu do wysłuchanych dialogów godzin i form powitań - z trudem przyporządkowuje wysłuchane i przeczytane zwroty do odpowiednich kategorii - z pewnymi uchybieniami tworzy pytania w formie grzecznościowej i udziela na nie odpowiedziFormy powitań i pożegnań Witam się i żegnam Przedstawiam siebie i innych .. nania w grupach chętnych do zapoznania się z formatem ćwiczeń .. Na podstawie zdań w zadaniu 1B uzupełnij tabelę.. Zostały podane dla orientacji nauczycieli i1.1.. Język niemieckiĆwiczenia w mówieniu.. Tworzenie wypowiedzi: Uczeń wita się i żegna.. 1 - kształcenie sprawności słuchania ze zrozumieniem - kształcenie umiejętności wymawiania nazw liter alfabetu niemieckiego - rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami powitań i pożegnań z uwzględnieniem form oficjalnych, potocznych i regionalnych - poznawanie alfabetu niemieckiegoSmileys 1-3 to nowatorska seria podręczników przeznaczona dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej..

2B Verbinde die passenden Satzfragmente.formy powitań i pożegnań.

Posłuchaj rozmów i zaznacz, które zdania (1-5) zgadzają się z ich treścią (R), a które nie (F).. - Do widzenia!. Potrzebne są: dwie kartki A4 - jedna z napisem witamy się, a druga z napisem żegnamy się, obrazki symbo-lizujące: dzień - słońce oraz wieczór - księżyc.wybrane formy powitań i pożegnań - częściowo poprawnie rozwiązuje zadania polegające na dobieraniu do wysłuchanych dialogów godzin i form powitań - z trudem przyporządkowuje wysłuchane i przeczytane zwroty do odpowiednich kategorii - z pewnymi uchybieniami tworzy pytania w formie grzecznościowej i udziela na nie odpowiedziPrzedmiotowe zasady oceniania z języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski) Przyjmuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: LP FORMA WAGA 1 Sprawdzian 10 2 Kartkówka zapowiedziana 6 - 7 3 Kartkówka niezapowiedziana 7 - 8 4 Odpowiedź ustna 6 - 8 5 Zadania maturalne 6 - 8- rozumie podstawowe formy powitań i pożegnań - z pomocą nauczyciela podaje najważniejsze informacje o sobie(imię, wiek, adres itp.) Potrafi liczyć do 20 Zagadnienia leksykalne: - potrafi wymienić kilka krajów europejskich - używa podstawowe formy powitań i pożegnań form powitań i pożegnań - reaguje na proste pytania z podanejwpisz brakujące literki • ĆWICZENIA WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA • pliki użytkownika tygrysekjola przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 46.JPG, 3(2).JPGKomentarze ..

Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń reaguje na pytania dotyczące kolorów oraz formy powitań i pożegnań.

Uczeń powtarza litery oraz literuje swoje imię.. Poniższe czasowniki są regularne i nieregularne.. - Dzień dobry!. Uczeń nazywa kolory.. Hallo Uczeń: - operuje bardzo ubogim słownictwem niezbędnym do zadawania pytań o samopoczucie i odpowiedzi na takie pytania, przedstawiania siebie i innych oraz stosuje nieliczne formy powitań i pożegnańutrwalenie powitań i pożegnań poznanie czasowników: witać się oraz żegnać się Kiedy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt