Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach 2019

Pobierz

(Dz.U.2020.875 z dnia 2020.05.15)W ustawie o odpadach wydłużono termin na złożenie sprawozdań za rok 2019 do dnia 31 października 2020 r.Aug 26, 2020Mar 31, 2021Oct 28, 2020do 31 października 2020 r. - podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań o których mowa w art. 75 tj. rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami; Nowe terminy składania sprawozdań za 2019 r. wprowadzone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.. Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r. Sprawdź, kto i kiedy składa roczne sprawozdanie o odpadach za 2019 r., a także inne .Mar 15, 2022Sprawozdanie z odpadów za rok 2019 można więc składać do 30 czerwca br. .. Informacje ogólne 2.. Warto wspomnieć, że niniejszy termin dotyczy wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r. Odbiorcą sprawozdania jest marszałek województwa właściwego dla miejsca prowadzonej działalności.Oct 16, 2020Oct 31, 2020Mar 11, 2021 Zaległe sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 i/lub 2020 rok składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO 28, 2021Jun 30, 2020Termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok mija 31 października 2020 roku..

Sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach składamy tylko i wyłącznie przez rejestr BDO.

W chwili obecnej na stronie BDO nie ma jeszcze możliwości utworzenia sprawozdania z odpadów za 2019.. Dział II - Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju 4.. Ewidencja odpadów w BDO - najczęstsze problemyJun 25, 2020Sep 7, 2020Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (standardowy termin sprawozdawczy - 15 marca) - wyjątkowo za rok 2019 r. sprawozdanie składane jest do 30 czerwca Dotyczy podmiotów, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady w tym prowadzących stacje demontażu pojazdów, prowadzących strzępiarkę .Sep 22, 2020Jun 17, 2020Zmiana terminu sprawozdawczości w gospodarce odpadami za 2019 r. wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.. Dział III Informacja o .Sankcje za niezłożenie sprawozdania lub złożenie sprawozdania po terminie; Sprawozdanie za rok 2019 i 2020 - termin, forma ; Brak numeru rejestrowego - jak prowadzić ewidencję odpadów i jak złożyć sprawozdanie; 2. zm.):Jul 1, 2020May 25, 2022SPRAWOZDANIE ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2019: ..

Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych 3.

Terminy na złożenie sprawozdań rocznych w BDO znów zmienione!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt