Szereg homologiczny alkoholi prezentacja

Pobierz

Alkohole jako pochodne węglowodorów Budowa cząsteczki alkoholi (grupa funkcyjna) Fermentacja alkoholowa Właściwości alkoholu metylowego i alkoholu etylowego Szereg homologiczny alkoholi Alkohole wielowodorotlenowe (wielohydroksylowe) F. definiuje alkohol i podaje wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych; Ogólny WZÓR ALKOHOLI: C n H 2n+1 OH grupa alkilowa grupa hydroksylowa.Szereg homologiczny alkoholi a) grupa alkilowa (inaczej alkil) - to jednowartościowa grupa atomów, powstająca przez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki alkanu, np.: alkan grupa alkilowa/alkil wzór sumaryczny C 2 H 6 C 2 H 5 - wzór strukturalny H H H - C - C - H H H H H H - C - C - .Alkany - łańcuchowe węglowodory nasycone.. utlenianie alkoholi I-rzędowych z udziałem CuO, w obecności katalizatora.. Związki nasycone - związki, w których atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedyńczymi.. 4 b) utlenienie etylenu w obecności katalizatorówSZEREG HOMOLOGICZNY ALKANÓW.. Wzór ogólny alkanów: CnH2n+2Alkohol zmniejsza aktywnośćkolejnego neuroprzekaźnikajakim jest glutaminian, wchodzącw interakcje z receptorami NMDA (N-metylo-D-asparaginianu).. AminokwasyPlik szereg homologiczny alkoholi prezentacja.pdf na koncie użytkownika datacom77 • Data dodania: 28 lis 20181.Alkiny to szereg homologiczny węglowodorów, które posiadają w łańcuchu jedno wiązanie potrójne ( ) ;są też węglowodorami nienasyconymi , ponieważ obecność wiązania potrójnego powoduje ich dużą aktywność chemiczną ( łatwo reagują np. z chlorowcami( chlor, brom, fluor) i chlorowcowodorami ( HCl, HBr, HF).Taki szereg nazywamy szeregiem homologicznym kwasów karboksylowych..

Szereg homologiczny alkoholi.

kwasy nieorganiczne kwasy organiczne (np. kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy(VI) ( np. kwas mrówkowy, kwas octowy .. 1.POCHODNE WĘGLOWODORÓW (związki funkcyjne)-związki organiczne , których cząsteczka składa się z grupy węglowodorowej (N) i jednej lub kilku takich samych lub różnych grup charakterystycznych (Y,Z,.). np.; R-Y, związek jednofunkcyjny Z-R-Y,.. poleca 85 %.Ponumerowanie atomów C Nazwanie i określenie położenia podstawników 2,3 - dimetylopentanal Szereg homologiczny metanal - HCHO - aldehyd mrówkowy, formaldehyd etanal - CH3CHO - aldehyd octowy, acetaldehyd propanal - CH3-CH2-CHO - aldehyd propionowy butanal - CH3-CH2-CH2-CHO - aldehyd masłowy pentanal - CH3-CH2-CH2-CH2 .Szereg homologiczny alkinów.. Szereg homologiczny - szereg związków o podobnej budowie i właściwościach, w którym każdy następny zawiera jedną grupę - CH 2 - więcej od poprzedniego.. Nazwa alkanu Wzór strukturalny alkanu Wzór strukturalny kwasu karboksylowego Wzór sumaryczny kwasu karboksylowego Nazwa kwasu karboksylowego Metan HCOOH Kwas metanowy Etan CH 3 COOH Kwas etanowy Propan C 2 H 5 COOH Kwas propanowy Butan C 3 H 7 COOH Kwas butanowy ..

szereg homologiczny alkoholi by Anna Koziestańska.

Świętego Jana Pawła II w Pomysku Wielkim 77-121 Pomysk Wielki ul.Gdańska 33 +48 59 822-49-10Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.. kwas azotowy (V), kwas węglowy ) kwas szczawiowy, kwas cytrynowy ) Co to są kwasy karboksylowe ?. Grupa funkcyjna - to określona grupa atomów, która nadaje charakterystyczne właściwości całej grupie związków.. 4. reakcje specyficzne: a) uwodnienie acetylenu w obecności HgSO.. Nazwę alkoholu, będącego pochodną alkanu, tworzy się od nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, dodając do niej zakończenie -ol, np. metanol to pochodna metanu, etanol - pochodna etanu.Z tego filmu dowiesz się: co to są alkohole, jaki jest wzór ogólny alkoholi, jakie są pierwsze cztery alkohole w szeregu homologicznym, jak tworzymy wzory i nazwy alkoholi, jakie właściwości ma etanol i metanol, jak zachodzi spalanie alkoholi.SZEREG HOMOLOGICZNY ALKOHOLI Alkohole jako pochodne węglowodorów, tworzą szeregi homologiczne.. Zmienia się aktywność chemiczna Ze wzrostem łańcuch węglowego reaktywność alkoholi maleje.Szereg homologiczny alkoholi alkohole - pochodne węglowodorów.. Rodzaje kwasów.. Nazwy i wzory izomerycznych alkinów..

2 - Szereg homologiczny alkanów1.

Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.. Szereg homologiczny alkoholi nasyconych, jednowodorotlenowych, I rzędowy CH3 - OH alkohol metylowy CH3 - CH 2- OH metanol alkohol etylowy CH3 - CH 2- CH 2- OH etanol alkohol propylowy CH3 - CH 2- CH 2- CH -2 OH Propan-1-ol alkohol butylowy CH3 - CH 2- CH 2- CH -2 CH -2 OH CH3 - CH 2- CH 2- CH -2 CH -2 CH -2OH Butan 1-ol alkohol amylowy Pentan 1 -ol alkohol heksylowyHeksan1-o Spis treściAlkohole to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową tzw. funkcyjną.. Receptor NMDA ma kluczowe znaczenie w kontrolowaniu zdolności mózgu w procesach adaptacyjnych.. .Alkiny także tworzą szereg homologiczny: C 2 H 2 etyn C 3 H 4 propyn C 4 H 6 butyn C 5 H 8 pentyn C 6 H 10 heksyn C 7 H 12 heptyn C 8 H 14 oktyn Nazwy alkinów tworzymy zmieniając końcówkę -an alkanów na -yn (lub -in )np. propyn to alkin o trzech atomach węgla w cząsteczce, a jego nazwa utworzona jest od propanu.Natomiast alkohole jednowodorotlenowe maja ogólny wzór: C n H 2n+1 OH.. c c H -C -C-HSzereg homologiczny alkoholi monohydroksynowych-pochodnych alkanów.. Ostry zapach, piekący smak u małocząsteczkowych alkoholiAlkohole zawierające w cząsteczkach 1 -11 atomów węgla mają charakterystyczne zapachy, a te o dłuższych łańcuchach węglowych są bezwonne..

Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

Jeżeli kwas karboksylowy jest pochodną alkanu i zawiera w cząsteczce jedną grupę karboksylową, to możemy zapisać jego wzór ogólny: C n H 2n+1 COOH Wzór ogólny kwasów monokarboksylowych będących pochodnymi alkanów.Szereg homologiczny alkanali v Alkanale - pochodne alkanów zawierające grupę aldehydową tworzą szereg homologiczny o ogólnym wzorze Cn.alkany -szereg homologiczny c n h 2n+2 n -liczba atomÓw wĘgla metan etan proan butan pentan heksan heptan oktan nonan dekan undekan dodekan tridekan eikozan heneikozan triakontan liczba atomÓw wĘgla wzÓr nazwa wzÓr skondensowanySzkoła Podstawowa im.. Alkohole dzielimy na 2 grupy Rodzaje alkoholi zawierają w cząsteczce jedną grupę -OH zawierają w cząsteczce co najmniej 2 grupy CoAlkohole mające w cząsteczce jedną grupę wodorotlenową podobnie jak węglowodory tworzą szereg homologiczny.. Prezi Team.Szereg homologiczny alkoholi Krystian Mazur 8 D Alkohole to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową -OH.. budowa alkoholi.. Alkohole tworzą szereg homologiczny związków.. o podobnej strukturze i właściwościach, w którym każdy następny związek różni.. Polimeryzacja i depolimeryzacja, polimer, mer, monomer.Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształceniaalkoholi.. Kwas metanowy i etanowy.. wzory sumaryczne, strukturalne i nazewnictwo alkoholi.. Reakcje chemiczne alkinów.. Zmiana właściwości fizycznych alkinów w szeregu homologicznym.. Wyższe kwasy karboksylowe.. się od poprzedniego o jedną.. Porównanie właściwości alkoholi .. Porównywanie zawartości procentowej węgla w alkanach, alkenach i alkinach.. Nawet małe stężenie alkoholu może zahamować pobudzającąaktywnośćreceptora NMDA.1.. 2. katalityczne utlenianie alkoholi(metoda przemysłowa) 3. odwodornienie alkoholi I-rzędowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt