Regulamin konkursu plastycznego w bibliotece

Pobierz

14 ; e-mail KONKURSU PLASTYCZNEGO "Ilustruję książkę" w ramach projektu Zawirusowani książką* 1.. CELE KONKURSU Upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania się w InternecieZwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.. b. Promocja działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.Organizatorami Konkursu plastycznego są Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce i Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zielonka.. Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją.. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.. POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO"Tytus Czyżewski .. wygłoszone przez Dyrektora GOKSiT i Biblioteki w Łukowicy, która jest współorganizatorem projektu.. Michała Marczaka w Tarnobrzegu Cele: Rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej wśród dzieci.. Pobudzenie wyobraźni i kreatywności w wykorzystaniu różnych środków wyrazu.. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży; rozstrzygniecie nastąpi w dwóch kategoriach wiekowych:Regulamin Konkursu plastycznego "Biblioteka - świat w jednym miejscu" 1.. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych z Gminy i Miasta Morąga..

Powiatowego konkursu plastycznego.

Dostarczone prace nie będą zwracane; przechodzą na własność organizatora i mogą zostać wykorzystane niekomercyjnie w celach edukacyjnych oraz promocyjnych.. W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Kota, który przypada na 17 lutego, ogłaszamy konkurs plastyczny "Koty, kociaki i kocury".. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 26.. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu książki Lewisa Carrolla "Alicja w Krainie Czarów".. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. z Koszalina i powiatu koszalińskiego.. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.. Uczestnik powinien wykonać pracę samodzielnie i dostarczyć do biblioteki ABECADŁO.. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat (dalej "Uczestnik Konkursu"), z tym zastrzeżeniem, że warunkiem udziału dziecka jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie.. Warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, grafika.. ORGANIZATORZY KONKURSU Biblioteka Miejska w Mrągowie, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo.. Termin nadsyłania prac mija z dniem 4 lutego 2022 r. o godz. 15:00.Regulamin konkursu plastycznego "Smerfy w Tarnobrzegu" Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im..

Celami konkursu są: rozbudzanie inwencji ...1.

Organizacjç konkursu okrešla niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem"),Regulamin konkursu plastycznego na wykonanie rysunku w edytorze grafiki Paint pt. "Projekt okładki mojej ulubionej książki" 1.. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.. Tysiąclecia 26 (w godz. 8.00 - 18.00) lub w Bibliotece Szkolnej w SP nr 1 w Bełżycach.. Temat pracy konkursowej: Interpretacja plastyczna hasła "Biblioteka - świat w jednym miejscu".. Postanowienia ogólne 1.. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09 lipca 2021i trwa do dnia 31 sierpnia 2021roku.. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a. jest autorem pracy, b. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy,REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "Zakładka do książki" 1.. Konkurs związany jest ze stuleciem urodzin Stanisława Lema - polskiego pisarza science-fiction oraz ustanowienia roku 2021 przez Sejm RP rokiem Stanisława Lema.. pt. "OGRÓD MARZEŃ" Organizatorem Konkursu jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im.. Konkurs trwa od 22.03 2021 do 23.04.2021 r. Adresowany jest dla dzieci z Gminy Lyski..

3.Zasady konkursu 1.

Szkolna 14, 28-200 Staszów.. Konkurs jest częścią projektu "Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką" finansowanego przez UM Włocławek 3.. Uwagi: 1.. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) w M-GBP w Bełżycach.. Wielkość pracy - format A4 III.REGULAMIN .. Przedstawienie wizji biblioteki przyszłości w ujęciu plastycznym.. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach.. Rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu plastycznego dzieci i młodzieży.. dzieci w wieku od 6 do 14 lat .. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Konkurs trwa od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 4 lutego 2022 r. 3.. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady i warunki uczestnictwa w internetowym konkursie 2.. Prace należy składać w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach mieszczącej się przy ul. Rogozińska 1B. * prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.. 4.REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI TYGODNIA BIBLIOTEK pt. "Co slonko widzialo" POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu pt.: "Co slonko widzialo" jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wasewie z siedzibq przy ul. Zastawskiej 13A, 07-311 Wasewo..

Zapraszamy do konkursu!!!25.

Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozbudzanie zainteresowania biblioteką.. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.. Konkurs skierowany jest do .. Cele Konkursu: budowanie więzi dzieci w wieku szkolnym z biblioteką;4 days agoRegulamin konkursu plastycznego "Biblioteka przyszłości" ogłoszonego w związku z Tygodniem bibliotek 2022 I.. Warunki uczestnictwa:Regulamin konkursu plastycznego Mój przyjaciel z dalekiego świata I.. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 25.11.2013 PRACE PROSIMY DOSTARCZAĆ NA ADRES: PiMBP, FILIA nr 1 ul. Zakątek 19prace należy złożyć w terminie do 5 maja 2022 r. (czwartek) w M-GBP w Bełżycach ul. Regulamin konkursu plastycznego " Znajdziesz mnie w bibliotece".. Uczestnicy:WARUNKI UCZESTNICTWA: 1.. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im.. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku.. 2.Organizatorami konkursu plastycznego "Pasłęk 2222" są Burmistrz Pasłęka, Biblioteka Publiczna w Pasłęku.. Popularyzacja kultury regionalnej.. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki.. Zachęcamy do udziału!. Tytuł warsztatów: "Czego nas uczy Czyżewski - czy sztuka faktycznie ma wpływ .Regulamin konkursu plastycznego "Kalosze szczęścia… baśniowy świat Hansa Christiana" z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.. Cele konkursu .. Do 18.11.2013 (do tego dnia prace powinny znajdować się już w Bibliotece).. Forma konkursu: praca może być wykonana w formie rysunku lub za pomocą farb.. Joachima Lelewela w Koszalinie.. 3.Regulamin Konkursu Plastycznego "ZIMA MOICH MARZEŃ" 1.. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie, ul.. Organizatorem Konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 3.REGULAMIN .. Witolda Bełzy w Bydgoszczy (zwana dalej Organizatorem) 2.. Warsztaty odbędą się w GBP w Łukowicy - Filia w Przyszowej oraz w MBP w Limanowej.. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i umieszczania na stronie internetowej Biblioteki w celu promocji twórczości autorki Justyny Bednarek.. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji zmieniającej się przyrody oraz dostrzeganie zjawisk i zdarzeń zachodzących podczas pory roku jaką jest zima.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "MIKOŁAJ W BIBLIOTECE": 1.. 2.Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego "Pisanki, pisanki - jajka malowane" I.. Regulamin konkursu plastycznego "Koty, kociaki i kocury" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. 3.do biblioteki przy ul. Mickiewicza 1 "Loża" z przyklejoną na odwrocie metryczką.. * Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela : Małgorzata Podsiad, tel 423 27 97 w..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt