Wymień elementy krajobrazu polodowcowego

Pobierz

Na liniach postoju czoła lądolodu powstały potężne wały moren czołowych.Odpowiedzi (1) ażór.. Przedmiot: Geografia / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: roba11 12.4.2011 (16:28) Zaznacz prawidłową odpowiedź Elementy krajobrazu polodowcowego północnej Przedmiot: Geografia / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: kowianeczka 27.10.2011 (15:17)CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH.. -potoki znikające w spękanych skałkach ,czyli ponory.Żebra krasowe są to wypukłe formy rozdzielające sąsiednie żłobki krasowe.. Wytopisko i rynna jeziorna różnią się od siebie kształtem i genezą powstania.. pradoliny - są to rozległe doliny, charakteryzujące się płaskim dnem i równoleżnikowym przebiegiem.Rzeźba ta charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem z terenami równinnymi i pagórkowatymi wzgórzami.. Polub to zadanie.. Charaktery.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!Krajobraz staroglacjalny -brak jezior, -brak moren czołowych, -brak form polodowcowych.-tereny zazwyczaj równinne-wydmy śródlądowe krajobraz młodoglacjalny - garby i pagórki moreny dennej-duża liczba jezior -słabo wykształcony naturalny drenaż powierzchniwypisz elementy wchodzące w skłąd krajobrazu polodowcowego daję NAJ wypisz elementy wchodzące w skłąd krajobrazu polodowcowego daję NAJSą to dość popularne elementy krajobrazu polodowcowego, występują na przykład na Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Wielkopolskim..

Charakterystyczne cechy krajobrazu krasowego: -doliny.

2011-05-19 16:10:52; Wymień przykłady pasm górskich z orogenezy alpejskiej , hercyńskiej , kaledońskiej .. Oraz doliny lodowcowe.Wymień cechy krajobrazu pustynnego 2013-05-15 21:57:21; Wpływ lodowców górskich na ukształtowanie powierzni?. 2011 .Krajobraz polodowcowy Polski.. wymień dwa przykłady elementów krajobrazu polodowcowego powstałego w wyniku działalności lodowców górskich 1 Zobacz odpowiedź Reklama Odpowiedź 3.0 /5 4 pawelkoce Największymi formami powstałymi wskutek erozyjnej działalności lodowców górskich są kary lodowcowe, zwane cyrkami lodowcowymi.. -wąwozy zamknięte skalnymi bramami (Brama Krakowska) -skałki o fantastycznych kształtach (Igła Deotymy,Maczuga Herkulesa) -ostańce :samotne skały o różnych kształtach.. Np. jeziora polodowcowe, pola sandrowe, moreny czołowe, pradoliny itd.. Niekiedy jedynym świadectwem występowania na danym terenie lądolodu jest obecność głazów narzutowych (eratyków).Najbardziej eksponowane w krajobrazie są głazy zwią- zane ze strefą czołowomorenową fazy pomorskiej zlodowacenia północnopol- skiego w obrębie Pomorza i Mazur.. Region Pojezierza Mazurskiego ma typowy charakter przemysłowo- rolniczy, ostatnio wzrasta udział usług, m.in. handlu oraz turystyki.. Odpowiedzi NadanoMiMianoFilozof odpowiedział (a) 26.05.2011 o 21:15stożki sandrowe - są to wielkie, płaskie piaszczysto-żwirowe stożki..

Mając ...Jul 21, 2020Wypisz charakterystyczne elementy polskiego krajobrazu.

Woda opadowa może także rozszerzać pionowe szczeliny skalne tworząc studnie krasowe.Plik wymien dwa przyklady elementow krajobrazu polodowcowego powstalego w wyniku dzialalnosci.pdf na koncie użytkownika armandomando • folder drenth • Data dodania: 28 wrz 2017 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.29.. Przykładowe cechy na które można wskazać: 1.. Wymień nazwy jezior, wchodzące w skład zespołu Mamry.1.Cechy charakterystyczne pojezierzy: a) obszar położony w zasięgu najmłodszego zlodowacenia, b) licznie występujące jeziora, c) słabe gleby ze względu na obszary polodowcowe, d) ukształtowanie pagórkowate powierzchni 2.Typy krajobrazów: a) krajobraz pagórkowaty pojezierny(charakterystycznymi jego cechami są ciągi wzgórz morenowych oraz liczne jeziora wypełniające.Wypisz nazwy charakterystycznych elementów Krajobrazu Tatr Zachodnich np..

Wymień kilka elementów młodego krajobrazu polodowcowego, podaj różnicę pomiędzy wytopiskiem, a rynną jeziorną.

Budują je piaski, żwiry oraz mułki.Filmy.. z rzeźby terenu, atmosfery, gleby, zasobów wodnych i organizmów żywych.. Pytanie jest bardzo ogólne, dotyczy bowiem obszaru całej Polski.. 1.Wymień dwa przykłady elementów krajobrazu polodowcowego powstałego w wyniku działalności lądolodu i wód polodowcowych.Krajobraz jest istniejącym rzeczywistym fragmentem przestrzeni składającym się m. in.. Niepowtarzalne jej walory krajobrazowe i przyrodnicze najdogodniej jest podziwiać płynąc w dół rzeki kajakiem.. Cechy krajobrazu: - zajmuje wycinek.Obszar młodoglacjalny ( rzeźba, krajobraz młodoglacjalny) - określenie krajobrazu polodowcowego, w którym formy pozostawione przez lądolód są świeże i czytelne w terenie.. W mniejszej ilości występują one wśród osadów zlodowacenia środkowo- i południowopolskiego Polski centralnej i po- łudniowej.Wybrane elementy klimatu; Wody powierzchniowe; Wody podziemne i zasoby wodne; Morze Bałtyckie; Genetyczne typy glebKrajobraz polodowcowy, czyli po ustąpieniu lodowca (lądolodu) powstaje tak zwany krajobraz młodoglacjalny.. Połączenie wielu żłobków i żeber krasowych daje charakterystyczną powierzchnię podobną do "blachy falistej" niekiedy nazywaną potocznie "organami krasowymi"..

2011-09-12 17:31:57; Wymień przykłady naturalnych składników krajobrazu i kulturowych składników krajobrazów.

Ten typ rzeźby cechuje występowanie pradolin, jezior polodowcowych, przełomów rzecznych, a także zagłębień wytopiskowych.. Powyżej górnej granicy lasu mogą się rozwijać procesy eoliczne.. Formy te zrastały się ze sobą, tworząc w efekcie płaskie, rozległe równiny sandrowe.. Osadzone zostały przez wody topniejącego lądolodu.. Kemy - są to pagórki, które w zależności od warunków, w jakich powstawały mogą przybierać kształt okrągły lub podłużny.. Formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: · Morena- wszelki materiał skalny transportowany w lądolodzie.. · Morena boczna- wał występujące .Czarny staw, Wielki Staw w Tatrach, Morskie Oko b) rynnowe -powstały w rynnie polodowcowej na skutek erozji lub eworsji wód płynących pod lodowcami są wąskie, długie, o stromych brzegach, urozmaicone rzeźbie dna, wcięte głęboko w podłoże; tworzą charakterystyczne ciągi jeziorne o przebiegu południkowym prostopadłe do ciągów moren czołowych.Bardzo krótkie zadanie, daje celujące!. -Jaskinie ze stalaktytami i stalagmitami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt