Złożenie sprawozdania finansowego do krs za 2021

Pobierz

To oznacza, że sprawozdanie finansowe możesz: sporządzić i podpisać do 30 czerwca 2022 roku.. Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w 2022 rok (za rok 2021) zostały wydłużone o 3 miesiące.. Trzeba je zatwierdzić do 30 września.. Sprawozdanie finansowe przekazywane przez jednostki opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych do szefa KAS musi zostać dostarczone do 31 lipca.May 19, 2021Mar 13, 2022Uproszczone składanie sprawozdań finansowych za 2021 Od 1 stycznia 2022 roku wystarczy, aby wyłącznie jedna osoba wchodząca w skład zarządu podpisała sprawozdanie finansowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt