Sprawozdanie z zajęć koła tanecznego

Pobierz

Uczniowie przygotowali układy taneczne uświetniające uroczystości szkolne i środowiskowe.. koła kulinarne.. Sztuka ma na te procesy ogromny wpływ.SPRAWOZDANIE.. Koła teatralne działa od września 2015 r. Każdy uczeń, posiadający inklinacje teatralne, recytatorskie oraz przejawiający zainteresowania taką formą spędzania czasu wolnego, mógł zapisać się .Wywiad z dzieckiem Poniżej zamieszczony jest wywiad skierowany do dzieci uczęszczających na zajęcia z kółka muzyczno-tanecznego, który umożliwi dokonanie kompletnej ewaluacji końcowej programu.. WPROWADZENIE.. ENGLISH FOR TEACHERS STARTER POWER Konkurs 2017 "Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły"Zajęcia innowacji Koło Taneczne - ,,Wesołe Nutki " w klasach I -III odbywały się raz w tygodniu w każdy piątek.. z ZAJĘĆ KOŁA HISTORYCZNEGO .. W Szkole Podstawowej nr 20 im.. realizowanych w ramach zadania nr 3 -"Przezwyciężam trudności i rozwijam talenty" realizowanego w Szkole Podstawowej im.. Uczniowie brali udział w zajęciach aktywnie.. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach pracy Szkolnego Koła Sportowego prowadzono zajęcia pozalekcyjne ( 1 godz./tydz.). Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, co skutkowało bardzo wysoką frekwencją.. Od 16 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku w ramach wyżej wymienionego projektu zostało zrealizowanych 45 godzin zajęć.Lukin z Samosate "Dekalog o tańcu" Zajęcia taneczne prowadzone są w ramach zajęć sportowych do wyboru przez uczniów gimnazjum..

Podczas zajęć panowała miła atmosfera zarówno zabawy jak i odprężenia.

W I semestrze zrealizowałam następujące zagadnienia: I.. Sprawozdanie z pracy koła teatralnego.. W ramach zajęć odbywała się również nauka kroku i figur poloneza, którego układ taneczny został zaprezentowany na balu klas III.Strona główna » Sprawozdanie z pracy koła teatralnego.. Zrealizowane zostały cele ogólne zajęć: Uwrażliwienie na sztukę.Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych w 2010 r. "Twórcza wyobraźnia"- zajęcia arteterapeutyczne.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. z piłki siatkowej chłopców ( J. Dubanowicz ) oraz zajęcia sportowe i naukę tańca ( W. Pietrzykowska, A. Figiel .SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: user Created Date: 1/17/2011 10:11:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHSPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI V LO .. w grupie II ( czterolatki).. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim od 02.04.2013 r. do 27.06.2014 r.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE "SŁONECZKA" Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek..

Głównym celem zajęć było kształtowanie zainteresowaniem tańcem i poczucie rytmu.

W ramach projektu unijnego Zdrowa rybka, skoczna żabka- rozwijanie wiedzy, umiejętności, zdolności uczniów poprzez udział w kółkach zainteresowań drogą do wzrostu aktywności społecznej na obszarze objętym działalnością Stowarzyszenia "Żabi kraj" od .Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie prowadzonych przez Iwonę Jaworską w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.. Za-jęcia były realizowane w wymiarze 4 godzin miesi ęcznie.. Celem zajęć było kształtowanie nawyków czytelniczych poprzez systematyczny kontakt z książką, która będzie zaspokajała potrzeby psychiczne dziecka, dawała mu poczucie zadowolenia i była dla niego głębokim przeżyciem artystycznym.taneczne(Dzień Otwarty Gim.. Obecnie na zajęcia uczęszcza 27 uczennic.SPRAWOZDANIE .. Procedury osiągania celów..

KOŁO TANECZNE - "RYTM" Sprawozdanie z zajęć koła tanecznego (I półrocze 2016/2017) - Jadwiga Stasiak.

Ewaluacja programu.. 16.06.2014 -pokazy taneczne uczestników zajęć organizowanych przez Klub Kultury "Piaskownica" 28) .. kluby taneczne .. Dzień Nauczyciela - walc angielski, układ taneczny do muzyki dyskotekowej, breakdance.Tematyka zajęć koła artystycznego.. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej opracowany przez mgr Annę Charlińską - Błaszczak, nauczyciela wychowania fizycznego WRZESIEŃ 2010 R. SPIS TREŚCI: 1.. Wstęp 2.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY "ZACISZE" .. Na każdym spotkaniu moduł 3 form zajęć: taneczne trele morele, paleta cudów (plastyka), warsztaty wprowadzające najmłodszych w świat emocji.. Metody i formy pracy.. Natomiast po weryfikacji w związku z częstą nieobecnością pozostało 11 dziewczynek.. DLA DZIECI O ZAINTERESOWANIACH HISTORYCZNYCH.. proces edukacji tanecznej powinien opierać się na znajomości wielu jego przejawów, pozwalając w ten sposób na kształtowanie szerokiego poglądu na ludzkie zachowania; służyć ma temu obserwacja innych osób tańczących w trakcie zajęć i poza nimi.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .Śródroczne sprawozdanie z zaj ęć rytmiki w ramach projektu pn.: "Moje przedszkole - poprawa oferty edukacyjnej przedszkola w Rudnie" W ramach projektu prowadzone były zaj ęcia z rytmiki w przedszkolu w Rudnie..

koło odkrywców Krakowa.Opracowałam program zajęć pozalekcyjnych "Koła czytelniczo-teatralnego".

Spotkania Koła Sybiraków Prawobrzeżnej Warszawy oraz spotkania emerytów i rencistów z Koła nr 5 .Sprawozdanie z realizacji koła sportowego "Sport to zdrowie" W roku szkolnym 2013/2014 systematycznie realizuję założenia kółka sportowego "Sport to zdrowie!". Projekt obejmowałSprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. za rok szkolny 2015/2016.. Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ .. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .Sprawozdanie z zajęć kółka przyrodniczo - ekologicznego.. wysłany przez adminR na wt., 09.02.2016.. 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego - skreślenie z listy członków w przypadku dobrowolnego wystąpienia z koła).Program koła tanecznego przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI szkoły podstawowej, lubiących ćwiczyć przy muzyce.. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie był realizowany grant "Twórcza wyobraźnia" - zajęcia arteterapeutyczne.. Dziecko i wszystko co z nim, wokół niego i w nim samym się dzieje, dokonuje się w trakcie jego rozwoju.. Zajęcia rytmiczne odbywały się trzy razy w tygodniu, podobnie jak w I semestrze.. Początkowo w zajęciach uczęszczało 14 uczennic.. RYTMIKA W KLASIE ZEROWEJ .. 3 grupy wiekowe.. Prowadząca: Urszula Budzińska.. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - pogadanki tematyczne.. WYWIAD DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 1.Czy lubisz chodzić na zajęcia muzyczno-taneczne ?. Nr 3, Dzień Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi).. 1 pkt.. ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU .. Nr 3 pod hasłem "Zobacz Trójkę", "Dni Łukowa", "Dzień Ambasadora" Gim.. Praca z dziećmi układa się bardzo dobrze.Skreślony z listy członków koła zostali Koledzy Hieronim Makowski, który odszedł do krainy wiecznych łowów, oraz Kolega Czesław Szczepański (skreślenie odbyło się w trybie zapisu § 43 ust.. Jego celem jest usprawnianie motoryczności, rozwój i kształtowanie sprawności ruchowej, twórcze wypowiadanie się ucznia poprzez ruchy ciała.5 ZAJĘCIA TANECZNE Prowadząca: mgr HELENA BUKOWSKA Odbyło się 30 godzin zajęć zgodnie z harmonogramem, w których brało udział 16 uczniów (8 dziewcząt, 8 chłopców).. koła turystyczno-krajoznawcze i rekreacyjne, podróżnicze .. TAK b.Od 8 lat prowadzę zajęcia taneczne z najmłodszymi dziećmi z klas I-III, moje doświadczenia w tym zakresie były inspiracją do napisania Programu Koła Tanecznego.. Wiem, że dzieci bardzo lubią taką formę ruchu i jednocześnie widzę, że jest on dla nich ciężką pracą nad samodyscypliną, obowiązkowością i wytrzymałością.z możliwościami i upodobaniami, a także do udziału w tańcu grupowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt